Kiáltvány
Írta: buzas endre Dátum: 2009-11-03. 14:44:00
Kedves kollégák!

November folyamán országszerte számos helyen rendeznek a hajléktalanellátó szervezetek eseményeket, melyekkel próbálják a hajléktalan emberek társadalmi megítélését javítani. A Hajléktalanokért Közalapítvány a Menhely Alapítvánnyal összefogva vállalta az elmúlt húsz évre és a közelgő télre emlékeztető fővárosi rendezvény megtartását november 13-án, pénteken.Teljes hír
Ehhez kapcsolódóan készítettünk egy kiáltványt, melyet a rendezvényünkhöz kapcsolódó sajtótájékoztatón kívánunk bemutatni. Szeretnénk, ha a kiáltványhoz minél több magánszemély, szociális szakember és szervezet csatlakozna, így kívánjuk felhívni a döntéshozók
figyelmét a probléma súlyosságára.

A rendelkezésre álló rövid idő miatt a kiáltványhoz elektronikus formában lehet csatlakozni. Ezért arra kérünk titeket, hogy ha a dokumentumban foglaltakkal egyetértetek, nevetek és szervezetetek
megjelölésével írjatok nekünk egy e-mailt november 9., hétfő 12h-ig a következő címre: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu . Kérjük, hogy a kiáltványról és a csatlakozás lehetőségéről szóló információkat tegyétek ismertté minél szélesebb körben az intézményeteken belül, vagy akár azon kívül.

A rendezvényről és az aláírásgyűjtésről  tájékoztatást adunk e-mailen vagy a 1/261-7704-es telefonszámon.

Együttműködéseteket köszönjük, üdvözlettel,

Kemecsei Judit és Vojtonovszki Bálint
a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársai


KIÁLTVÁNY
Idén húsz éve történt, hogy a nevében szocialista rendszer ideológiai hazugsága, mely szerint a szegénység a kapitalizmus sajátossága, széles nyilvánosság előtt végleg lelepleződött. A rendszerváltozás folyamatának talán leglátványosabb eseménye a Blaha Lujza téri aluljáróban kezdődött, később pedig a főbb budapesti pályaudvarokon folytatódó hajléktalandemonstráció volt. Hosszú évek után ezekben a napokban egyértelműen láthatóvá vált: a szegénység létezik, a szegény emberek köztünk élnek. Az elmúlt húsz év bebizonyította: az egyenlőtlenség, a szegénység újratermelődése mindkét társadalmi rendszer sajátossága. A hajléktalan emberek pedig szép lassan a mindennapok részévé váltak, és nem köztünk, hanem mellettünk kezdtek el élni. Mindenesetre a rendszerváltozás óta eltelt időben az újonnan felmerült problémák kezelésére kiépülhetett a szociális ellátórendszer, ezen belül pedig a hajléktalan embereket ellátó  lakhatási és egyéb szolgáltatások rendszere. Azonban ezek a szolgáltatások a mai napig mind forrásaik nagyságában, mind tényleges hatásukban a tűzoltás szerepén csak ritkán léptek túl. Világossá vált: a hajléktalanság kezelése nem jelenti a probléma megoldását. Erre a legjobb bizonyíték, hogy télen még mindig az életmentés a fő cél. A hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatások nem képesek megtörni az ördögi kört,
amennyiben a társadalom tagjai a befogadást nem látják szükségesnek, és nem fogadtatják el
ezt prioritásként választott vezetőikkel. A hajléktalanság felszámolásával kapcsolatos döntéshozói akarat hiányát talán az idén januári Módosított Európai Szociális Charta részleges ratifikációja szemlélteti a legjobban, mely során a Parlament nem vállalta a 31. cikket, azaz a lakhatáshoz való jog gyakorlati érvényesítését. Ha a magyar társadalom tagjai nem hajlandóak a peremre szorult, de onnan visszatérni igyekvőket támogatni, hogy újra emberhez méltó életet élhessenek, akkor a legkorszerűbb eszközök sem segíthetnek a hajléktalanság felszámolásában. És most, a gazdasági válság időszakában, amikor olyan újabb csoportok kerültek a szegénység és a hajléktalanság veszélyzónájába, melyek tagjai eddigi életükben ezt a helyzetet el sem tudták képzelni, még mindig nem találtuk meg az igazán hatékony válaszokat és a hajléktalanság még mindig stigmaként jelenik meg. Csak humánus hozzáállás és igazi szolidaritás mellett lehet remélni, hogy a társadalom
bizonyos csoportjainak perifériára szorulása legalább lelassul, és csökkennek a társadalmi
folyamatok által generált szélsőséges életszínvonalbeli különbségek – hiszen közösségünk
érdeke ezt kívánja.
A kiáltványt aláíró, az otthontalan emberek sorsáért felelősséget érző szervezetek
összefogásra kérnek fel mindenkit.
2009. november 13.
Hajléktalanokért Közalapítvány
Menhely Alapítvány